Wat is sonderen

 Een sondering is in België en Nederland één van de meest toegepaste onderzoeksmethodes om op een snelle en efficiënte manier informatie te verkrijgen over de laagopbouw en geotechnische karakteristieken van de ondergrond.

Methode
De proef bestaat erin om met een constante snelheid een stel stangen in de grond te drukken. De kracht nodig om de sondeerpunt (= conusweerstand) en de stangen (=wrijvingsweerstand) in de grond te duwen wordt continu opgemeten. Het tegengewicht om de kracht tot ontwikkeling te brengen wordt geleverd door het gewicht van het toestel (5, 10 en 20 ton).

Resultaat

Als resultaat van de proef bekomt men resultaten die men in grafiekvorm kan voorstellen. Op bijhorende grafiek wordt de puntweerstand en wrijvingsweerstand uitgezet in functie van de diepte.

Deze resultaten vormen een basis voor de ingenieur bij de interpretatie en de analyse van een toekomstig funderingssysteem

Waarom sonderen?

Doel ?
Het doel van de sondering is om een indruk te krijgen op welke diepte zich de stabiele lagen bevinden in de ondergrond. Deze kunnen aan de oppervlakte, op middelgrote of op grote diepte voorkomen.
Ook op éénzelfde terrein kan de grond sterk heterogeen zijn: de aanwezigheid van opgevulde putten, gedempte beekjes, hellende geologische grondlagen of holtes behoren o.a. tot de mogelijkheden.
Afhankelijk van de diepte en de weerstand van de stabiele lagen kan er dan een geschikt funderingssysteem aangeraden worden.

Wat kunnen de gevolgen zijn bij een gebrek aan een grondonderzoek ?

Indien men zonder een voorafgaand grondonderzoek een constructie optrekt dan kan men onmogelijk een inschatting maken over het feit of de constructie wel op een voldoende stabiele draagkrachtige laag gebouwd wordt. Indien dit niet het geval zou zijn dan is de kans op het optreden van overmatige zettingen of ongelijkmatige vervormingen, kortom onvoldoende draagkracht van de ondergrond, vrij reëel.

De gevolgen bij gebrek aan kennis over de ondergrond kunnen dan ook vrij groot zijn. Barsten, scheuren en verzakkingen zijn vaak de oorzaak van een gebrek aan of een onvoldoende grondonderzoek.

Toepassingsgebieden

De toepassingsgebieden voor het grondonderzoek zijn :

 • Woningbouw, appartementsbouw, industriebouw
 • Nieuwbouw of renovatiewerken
 • Infrastructuurwerken: wegenbouw, bruggen en tunnelbouw
 • Uitgravingen : dimensioneren van taluds en grondkerende strcturen
 • Bemalingen : bepalen van toelaatbare grondwaterverlaging

Types sonderingen

De indeling van types sonderingen kunnen we maken op basis van de maximale tonnages en type sondeerconus .

In functie van de ligging, de te verwachten geologische grondlagen en de toekomstige constructie kunnen wij voor u de meest aangewezen techniek bepalen.

  Sonderingen typesHaalbare tonnages
De verschillende types hierbij zijn:

 • 5 ton
 • 10 ton
 • 20 ton

Type conus
Voor het type van de conus (CPT) kan er een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • Mechanische conus : CPTM
 • Elektrische conus : CPTE
 • Elektrische conus met opmeting poriënwaterspanning : CPTU

Minipakket

Wat?
Een forfaitaire formule voor het uitvoeren van diepsonderingen voor individuele woningen aan een zeer voordelige prijs.

Forfaitair?

 • Transport
 • 3 sonderingen tot een maximale capaciteit van 5 ton (of tot een diepte van 10 m)
 • Opname van de grondwaterstand
 • Uitgebreide rapportage incl. resultaten, grafieken, draagvermogens en zettingsberekeningen
 • Advies van het optimale funderingssysteem

Voordeel?
Aan een zeer voordelige prijs wordt een grondonderzoek uitgevoerd zodat het funderingssysteem optimaal aan de ondergrond kan worden aangepast.

Niet alleen heeft u de zekerheid over de draagkracht van de ondergrond, maar vaak kan het bedrag van het onderzoek in veelvoud teruggewonnen worden uit de toe te passen fundering.

Apparatuur

Ons machinepark bestaat uit verschillende toestellen zodat wij in staat zijn om op zowel zeer grote terreinen of op beperkt toegankelijke plaatsen sonderingen uit te voeren.

Afhankelijk van de toegankelijkheid en het nodige tonnage komen wij met het meest geschikte toestel een grondonderzoek uitvoeren :