Laboproeven

Onderkenningsproeven

 • Bepaling van het vochtgehalte
 • Korrelverdelingsproeven
 • Bepaling van het gehalte aan organische stoffen en kalkachtige stoffen
 • Atterbergse grenzen (plasticiteitsgrens, liquiditeitsgrens, plasticiteitsindex)
 • Bepaling van het methyleenblauwgetal
 • Nat en droog volumegewicht
 • Doorlaatbaarheidsproeven bij constant verval
 • Korrelvolumemassa, verzadigingsgraad, poriënvolume

Grondmechanische proeven

 • Proctor
 • CBR en IPI

Drukproeven op betonkernen

Grondbeschrijvingen

grondbeschrijving

 • Geroerde grondstalen
 • Ongeroerde grondstalen
 • Opmaken van gedetailleerde boorstaten (zie figuur)