funderingsadviesDe bekomen punt- en wrijvingsweerstanden zijn in het sondeerverslag terug te vinden in grafiekvorm, zodat een visueel beeld van de ondergrond gevormd kan worden.
Aan de hand van de sondeerresultaten worden verschillende berekeningen uitgevoerd, waaruit belangrijke parameters gehaald kunnen worden.

  • grensdraagvermogen
  • zettingen voor zowel sleuven, geïsoleerde zolen als platen
  • draagvermogen van paalfunderingen

Met behulp van de grafieken, de berekende parameters en de voorziene constructie worden door ons team van ingenieurs de geschikte funderingssystemen bepaald.
Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • de vermoedelijke belasting en de dimensies van het gebouw
  • de toelaatbare zettingen (globaal als differentieel) van het funderingssysteem
  • het toegelaten draagvermogen van de ondergrond bij de mogelijke funderingstypes
  • specifieke terreineigenschappen (grote niveauverschillen, nog af te breken constructies, …)

Bij het funderingsadvies wordt steeds geopteerd om een zo praktisch en economisch mogelijke oplossing te bekomen.