Wat is een boring?

watiseenboringHet doel van een boring is het ophalen van de grond voor de analyse van de aard en/of mechanische eigenschappen van de grond, ofwel het creëren van een ruimte voor het plaatsen van een sonde of het uitvoeren van een ander type geotechnische proef.

Afhankelijk van het doel van het onderzoek kan men de grondstalen zowel geroerd als ongeroerd ontnemen.

Bij een geroerde staalname wordt de grond tijdens het boren verstoord, met deze boortechniek kan men de aard en de fysische eigenschappen van de ondergrond bepalen.
Indien men eerder de mechanische eigenschappen van de ondergrond wil bepalen dient men een ongeroerde staalname te ontnemen. Hierbij wordt de grond onverstoord naar boven gehaald.

De ongeroerde staalnames worden vooral gebruikt voor het bepalen van geologische beschrijvingen of het uitvoeren van geotechnische laboproeven waar het ongestoorde karakter van zeer groot belang is, zoals het bepalen van het volumegewicht, samendrukkingsproeven, triaxiaalproeven…

Types boringen

De verschillende boortechnieken die door ons uitgevoerd kunnen worden zijn :

 • Volle avegaar (diverse diameters, tot 400 mm)
 • Holle avegaar (diverse diameters, tot 160 mm binnendiameter en 250 mm buitendiameter)
 • Pulsboringen (diverse diameters)
 • Spoelboringen (diverse diameters)
 • Ramguts (diverse diameter, tot 100 mm)
 • Steekmonsters/steekboringen (Macro core, Dual Tube, Large Bore,…)
 • Verbuisde boring – destructief (dubbele rotorkop-Nordmeyer)
 • Verbuisde boring – droogboren (combinatie verbuizing met volle avegaar, steekmonster,…)
 • Kernboringen
 • Diagrafieboringen
 • Pressiometrische proeven
 • Zuigboring
 • Hamer in ’t gat
 • Injectie met bentoniet (cement)

Toepassingsgebieden

De toepassingen voor boringen zijn veelzijdig :

 • Onderkenningsboringen ter controle van de aard van de zwakke lagen (controle op de aanwezigheid van turf…)
 • Plaatsen van peilbuizen ter bepaling van de grondwaterstand of het uitvoeren van doorlaatbaarheidstesten
 • Geroerde staalname voor het uitvoeren van laboproeven
 • Ongeroerde staalname voor het uitvoeren van triaxiaalproeven, samendrukkingsproeven…
 • Boringen voor het uitvoeren van pressiometerproeven
 • Staalname in functie van grondverzet
 • Boringen voor het plaatsen van verticale warmtewisselaars (geothermische toepassingen)
 • Milieukundige toepassingen (bij vervuiling van de ondergrond)

Apparatuur

Als studiebureau op het terrein beschikken wij over een 16-tal boormachines om met een uitgebreid gamma aan boortechnieken aan uw boor- en bemonsteringswensen te voldoen.