Plaatproeven

De plaatproef wordt gebruikt ter controle van een verdichting van een ophoging of onderkoffer.

Bij deze proef wordt er op een stijve plaat met beperkte diameter een belasting in stappen aangebracht. Bij iedere belastingsstap worden de zettingen opgemeten

We kunnen hierin 2 types onderscheiden :

Statische plaatproef :

 •  Plaatdiameters : 16, 30, 60 en 75 cm
 •  Reactiekracht nodig tot 7ton
 •  Uitvoering en interpretatie volgens Westergaard, OCW-CRR, LCPC

Dynamische plaatproef :

 • Plaatdiameter : 30 cm
 • Snel uitvoerbaar
 • Correlatie met statische plaatproef

Pressiometerproeven

Doel:
Deze proef bepaalt het verband tussen de horizontale spanning en de vervorming in de grond.

pressiometerproevenPrincipe:
In een boorgat wordt een sonde neergelaten, die in horizontale richting vervormd kan worden door oppompen. Bij het oppompen wordt de druk en het volume genoteerd. Het resultaat uit deze proef is een kromme die het verband tussen de druk en het weggeperste volume weergeeft.

Afhankelijk van de soort grond moet een geschikte boortechniek worden gekozen om een goed resultaat te verkrijgen.

Resultaat:
Als resultaat van een pressiometerboring wordt een boorstaat opgesteld met daarop de grondsoort, vastgesteld tijdens het boren, samen met de bekomen waarden van de stijfheid (Ep,), elastische druk (pl) en limietdruk (pf).

Slagsondering


slagsonderingWat ?
De slagsondering is van het type ‘dynamische sonderingen’ waarbij een conus in de grond geklopt wordt en het aantal slagen, nodig voor een bepaalde indringing, geteld worden.

Deze proef wordt gebruikt in de wegenbouw, voor de controle van de verdichting van aanvullingen en het onderzoeken van lokale oppervlakkige heterogeniteiten.

Materiaal ?

 • Lichte slagsondering : type OCW-CRR
 • Zware slagsondering

Vinproef (vane test)

Wat ?
De vinproef bestaat erin een staaf met 4 vinvormige elementen in de grond te duwen. Eens op diepte wordt op de vinnen een rotatie met constante snelheid aangelegd. Hieruit wordt een relatie gehaald tussen de rotatie en de schuifweerstand van de grond.

Doel ?
Bepaling van de ongedraineerde schuifweerstand van slappere gronden.

Infiltratieproef

Wat ?
De infiltratieproef wordt toegepast ter bepaling van de doorlatendheid van de ondergrond.

infiltratieproef
Types :
Om de infiltratiecapaciteit te bepalen kan men volgende in situ proeven toepassen :

 • Dubbele ring infiltrometer
  Deze proef wordt uitgevoerd om te bepalen of de oppervlakkige grondlagen in aanmerking komen voor de natuurlijke infiltratie van regenwater (en/of gezuiverd afvalwater).
 • Infiltratieproeven uitgevoerd in een aangebrachte peilbuis (piëzometer).
  Deze proef wordt toegepast om de doorlatendheid van dieperliggende lagen te bepalen.
  De doorlaatbaarheidscoëfficiënt van de ondergrond wordt bepaald op de diepte waar de filter van de peilbuis werd aangebracht.

Proefopstellingen:

 1. Lefranc-test: infiltratiecapaciteit van dieperliggende lagen
 2. Slugtest volgens Hvorslev: bepaling van drainage of uittredecapaciteit van de ondergrond

Toepassingsgebieden:

 1. Nagaan of de diepere grondlagen in aanmerking komen voor infiltratie van regenwater (en/of gezuiverd afvalwater)
 2. Voor bemalingsdoeleinden (te verwachten debieten)

Standard Penetration Test (SPT)

sptDe Standard Penetration Test is een proef die veelvuldig wordt toegepast in Noord- en Zuid-Amerika waarbij een dynamische sondeerproef wordt uitgevoerd in combinatie met een boring.

Er wordt gemeten hoeveel slagen er nodig zijn om een steekapparaat onderaan een boorgat 30 cm dieper te slaan.

Er bestaan vele correlaties die toelaten diverse grondmechanische parameters af te leiden uit de resultaten van de SPT.