De afdeling geotechniek richt zich op het onderzoek naar de draagkracht en de aard van de ondergrond.

Kennis over de draagkracht en aard is noodzakelijk om het optimaal funderingssysteem te bepalen die uw woning, appartement of kunstwerk een stabiele basis zal geven.

Wij zoeken voor u een antwoord op vragen zoals :

  • Wat is de draagkracht van de ondergrond?
  • Vertoont de bouwgrond geen ondergrondse en dus onzichtbare gebreken?
  • Welke fundering dient er te worden voorzien?
  • Laagopbouw, doorlatendheid, oorzaak van schade…?
  • Grondverzet?

Om een antwoord te kunnen vinden op uw vragen gaan we uit van een degelijk en adequaat grondonderzoek.

Afhankelijk van het doel bestaat het grondonderzoek in hoofdzaak uit het uitvoeren van diepsonderingen in functie van het bepalen van de draagkracht en boringen in functie van de aard van de ondergrond (grondverzet, …). Ook andere geotechnische proeven zoals het plaatsen van peilbuizen, plaatproeven en gespecialiseerd onderzoek zoals het uitvoeren van pressiometerproeven, diagrafieboringen en geo-elektrisch onderzoek behoren tot onze mogelijkheden.

Gebaseerd op de resultaten van het grondonderzoek wordt er dan door ons team van ingenieurs en geologen een advies geformuleerd om u een zo praktische en economisch haalbare oplossing voor te stellen.