TRT-test

trt2Waarom een geothermische respons test?

Gezien de warmtepomp een groot deel van de energie die ze levert uit de grond haalt, is het van cruciaal belang dat de verticale bodemwarmtewisselaars correct gedimensioneerd worden. Een overdimensionering (te hoge installatiekost) of onderdimensionering (de bodem raakt uitgeput en kan niet meer voldoende warmte leveren) moet absoluut vermeden worden.

De warmte-eigenschappen van de bodem zijn één van de belangrijkste parameters bij het ontwerp van een geothermisch systeem. Een grondige kennis van de geologische laagopbouw is voor elk geothermisch project dus onontbeerlijk.

Voor grotere projecten (>50 kW) is dit echter niet voldoende. Om onzekerheden omtrent de correcte thermische eigenschappen van de bodem en de in de bodem geïnstalleerde warmtewisselaar (warmtegeleidbaarheid, warmtecapaciteit, boorgatweerstand en natuurlijkebodemtemperatuur) uit te sluiten, is het noodzakelijk deze vast te stellen door ze direct te meten met behulp van een geothermische respons test.

Wat is een geothermische respons test?

Energie Verbeke is het eerste Belgische bedrijf dat zo’n testopstelling ontwikkeld heeft. Onze ‘In Situ Geothermische Respons Test’ is gebaseerd op Ingersolls lijnbronmodel en gebruikt elektrische verwarmingselementen, waarbij de opwarming van de bodem als gevolg van een warmte-injectie wordt gemeten.

Om een geothermische respons test (TRT-test) te kunnen uitvoeren, moet eerst een verticale bodemwarmtewisselaar geïnstalleerd worden. Nadat de grout uitgehard is, wordt met de testopstelling de ‘respons’ van de bodemtemperatuur gemeten op een warmte-injectie of ‑extractie. Hoe trager immers de temperatuur van de bodem stijgt bij een zekere warmte-injectie, hoe beter de warmtegeleiding van de bodem moet zijn. In de verschillende theoretische modellen is uitgaande van dit idee en Fouriers basiswet van warmtegeleiding, een wiskundig verband gezocht tussen de warmtegeleiding van de bodem en de stijging van de brijntemperatuur bij een constante warmte-injectie.

trt1Op basis van de meetgegevens kan zo heel nauwkeurig de warmtegeleidingscoëfficiënt van de bodem en ook de boorgatweerstand berekend worden. De proefboring en testopstelling wordt daarnaast ook gebruikt om de bodemopbouw en de gemiddelde (onverstoorde) bodemtemperatuur te bepalen. De verticale bodemwarmtewisselaar kan naderhand opnieuw gebruikt worden voor het finale project.