Begeleiding van A tot Z

Energie Verbeke staat voor een integrale aanpak van uw energie-noden.De troef van onze firma is dat wij niet enkel uitvoerders zijn die beschikken over een uitgebreid machinepark maar dankzij een team van ervaren mensen met verschillende opleidingen (met zowel geologische kennis als kennis op het gebied van duurzaam bouwen en installatietechnieken) bij de uitwerking van uw projecten een uitgebreide dienstverlening kunnen bieden. Tot ons team behoren twee masters geologie, een ir architect, een ir natuurkunde, een architecte, en twee bachelors klimatisatie.

Vanaf de eerste schetsen van uw project kunnen wij daarom advies geven over het energetische aspect met voorstellen rond isolatie en ventilatie. Uitgaand van de energiebehoefte van het gebouw en het gewenste comfort kan er dan gekeken welke installaties, zowel binnen als buiten het gebouw een oplossing bieden voor het energie-vraagstuk.We hebben daarbij aandacht voor combinaties van technieken. We geloven immers dat het oplossen van het energievraagstuk in vele gevallen een wel afgewogen combinatie van verschillende bouwkundige en installatie-technische maatregelen