In navolging van de ervaring van Diepsonderingen Funderingsadvies Verbeke inzake studies voor grondwatertafelverlagingen, geotechnische pompproeven en bodemsaneringswerken werd een mobiele pompinstallatie gebouwd die ondermeer de pilootproeven zoals opgelegd in de standaardprocedure voor het opstellen van bodemsaneringsprojecten (OVAM) kan uitvoeren. Deze mobiele pompinstallatie werd door eigen personeel ontworpen en gebouwd, om deze installatie vlot inzetbaar te maken werd deze in een aanhangwagen geplaatst. Deze mobiele pompinstallatie werd de toepasselijke naam Mobile Pump Unit (MPU) gedoopt en is sinds begin 2009 operationeel.

De MPU is uitgerust met een zuigerpomp, een hoogvacuümpomp, een blower en een compressor. Met het inzetten van 1 of meer van deze pompen kunnen volgende technieken worden uitgetest:

  • Onttrekken van grondwater (tot 6m³/u)
  • Onttrekken van bodemlucht (tot 210m³/u)
  • Perluchtinjectie (tot 25m³/u, 1bar overdruk)
  • Onttrekken van grondwater en bodemlucht
  • Onttrekken van grondwater, bodemlucht en puur product
  • Bodemluchtextractie en persluchtinjectie

mobpompwagenDiepsonderingen Funderingsadvies Verbeke beschikt eveneens over een gamma onderwaterpompen zodat ook pilootproeven op grotere diepte kunnen gebeuren. De MPU is voorzien voor een aparte aansluiting voor deze pompen zodat een pompproef tot 20m³/u eveneens kan uitgevoerd worden.

De MPU is voorzien van een programmeerbare sturingseenheid, verschillende elektronische meetapparatuur en een datalogger. Met behulp van deze apparatuur kan de pompproef nauwgezet worden opgevolgd en eventueel worden bijgestuurd.

Bij een pilootproef voor een grondwateronttrekking kunnen dan met inzet van divers de grondwaterstanden opgevolgd en geregistreerd worden zodat de invloed van de onttrekking kan afgeleid worden uit een grafiek zoals bovenstaande.

Voor concrete vragen kunt u ons contacteren op ecologie@verbeke.com