Bij ons advies en –studiebureau kunt U terecht voor functioneel en projectgebonden studiewerk betreffende geotechniek, geothermische energiesystemen en energietechniek in gebouwen.

Vakgebied Geotechniek

Waar een sonderingsverslag aangeeft op welke draagkracht er kan gerekend worden bij een bepaald funderingstype, biedt een funderingsstudie inzicht in de effectieve dimensionering van de fundering. Hierbij dient er rekening gehouden te worden met de indeling en dimensies van de te bouwen constructie.

Binnen het vakgebied Geotechniek kunt U bij Engineering terecht voor o.a.:

 • Funderingsstudies met bepaling en dimensionering van de funderingen (sleuf- plaat- zool – paal en putfunderingen)
 • Advies omtrent grondverbeteringstechnieken
 • Taludberekening bij uitgraven bouwputten
 • Bemalingsadvies en -studies
 • Advies omtrent beschoeiingen
 • Expertises

Vakgebied Energietechniek

Een perfecte realisatie van de geothermische installatie van bron tot afgifte is slechts mogelijk aan de hand van een doorgedreven en geïntegreerd ontwerp. In het kader van de invulling van de thermische energievraag van een gebouw bieden wij op maat geknipt functioneel studiewerk doorheen alle fases van het bouwproces.  Elke afgeleverde studie hanteert een marktconforme werkwijze en respecteert andere marktspelers.

Binnen het vakgebied Energietechniek kunt U bij Engineering terecht voor o.a.:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Genormaliseerde warmteverlies- en koellastberekeningen
 • Conceptueel ontwerp met combinatietechnieken
 • Dimensionering BEO-installatie (Boorgat-Energie-Opslag)
 • Hydraulisch ontwerp en optimalisatie
 • Thermogeologische studies
 • TRT’s (Thermal Response Test) in-situ meting van de thermische karakteristieken van de bodem
 • Opmaak ontwerpdossier (bestek, opmeting, plannen)
 • Projectbegeleiding en –opvolging
 • Monitoring, optimalisaties (IT-specialisten)
 • Begeleiding vergunnings- en subsidietrajecten
 • Thermografie
 • Advies in het kader van het beperken van het energieverbruik en een gezond binnenklimaat (isolatie en ventilatie) zowel bij nieuwbouw als renovatie.
 • Advies betreffende de bouwfysische toestand van bestaande gebouwen inzake thermisch gedrag, luchtdichtheid en ventilatie.