Home

group-verbeke-Kantoren
Kopie-van-P1060577
P1010011b
P1000884
DSC_4239

Diepsonderingen

Diepsonderingen Verbeke voert sonderingen, pressiometerproeven, boringen, veldproeven en talrijke laboproeven uit. Het grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van diepsonderingen om de draagkracht en boringen te bepalen in functie van de aard van de ondergrond. Gebaseerd op die resultaten formuleert ons team van ingenieurs en geologen een funderingsadvies om u een praktische en economisch haalbare oplossing voor te stellen.

Energie Verbeke

Energie Verbeke is 12 jaar geleden als een onafhankelijke activiteit voort gegroeid uit een interne R&D-activiteit die het potentieel van ondiepe geothermie in België moest analyseren. Al snel stelden we vast dat de expertise die Group Verbeke had in geologie en geotechniek een basis vormde voor een grote opportuniteit. Ons peloton aan geologen en ingenieurs werd uitgebreid met specialisten in energietechnieken en thermodynamica om de link tussen grond en energie volledig te kunnen beheersen.